16 junija, 2024

Društvo za izobraževanje in socialni razvoj

Društvo za izobraževanje in družbeni razvoj

Društvo za izobraževanje in socialni razvoj – Društvo DISORA je neprofitna nevladna organizacija s ciljem prispevati k boljši integraciji in položaju ranljivih ciljnih skupin. 

S programi in aktivnostmi na področju vseživljenjskega učenja, kulture, športa in družbenega razvoja nagovarjamo izzive kulturne in socialne integracije, aktivnega državljanstva in krepitve različnih življenjskih veščin za brezposelne, mlade, migrante, seniorje in druge. V Društvu imamo bogate izkušnje in ustrezne reference z izvajanjem različnih mednarodnih projektov kot samostojni prijavitelj in kot partner. Ponujamo zanesljivo partnerstvo pri razvoju novih projektov, pripravi projektne dokumentacije, izvajanju programov in projektov s področja izobraževanje odraslih.

Vizija, poslanstvo in vrednote

Vizija:

Prispevati k bolj strpni, bolj socialni ter ekonomsko pravičnejši družbi.

Poslanstvo:

prispevati k opolnomočenju in grajenju temeljnih veščin ranljivih ciljnih skupin ter s tem doprinesti k njihovi socialni in kulturni integraciji.

Glavna dejavnost:

vseživljenjsko neformalno učenje ranljivih skupin različnih starostih in ozadij kot so migranti, mladi z manj priložnostmi, seniorji, brezposelni.

Naše vrednote:

  • Znanje in izobraževanje
  • Delovanje v korist ljudi
  • Zaupanje in dolgoročno sodelovanje
  • Inovativnost in kreativnost
  • Solidarnost
DISORA

Ekipa

DISORA

Ivan Močnik

President of DISORA, Management and implementation of international projects

Marijana Simonič

Chief Project and Financial Manager  

Navid Fadaee Nazer

Artistic activities ​

Andrej Šaupert

Intergenerational cooperation ​ ​

Tina

Advisor​

Dušan Waldhütter

Media and storytelling ​​

Petra Brumec

Sustainable development and vulnerable groups

Jolanda Kovačič

Accounting

Prostovoljno delo

DISORA sodeluje s prostovoljci. Prostovoljci so aktivni na različnih področjih: krepitev različnih kompetenc in veščin, delo na različnih projektih, športnih in kulturnih dogodkih. Kontaktirajte nas, če želite postati prostovoljec.