29 maja, 2024

Društvo za izobraževanje in socialni razvoj

Academy of home economics

Akademija domačega gospodinjstva

Erasmus + KA204 Strateška partnerstva na področju izobraževanja odraslih- izmenjave praks

Akronim projekta: Academy of home economics- AofHE

Številka pogodbe:  2019-1-PL-KA204-065804

Trajanje projekta:  18 months, start date: 1. 10. 2019 – 2022 (Project is finished)

Koordinator projekta:  NAVICULA.M Ltd (Poland)

Projektni partnerji:
Namen projekta:
  • Glavni cilj projekta je izmenjava dobrih praks in razvoj izobraževalnih smernic za trenerje na področju »domače ekonomije« oziroma vodenja gospodinjskega proračuna za ranljive ciljne skupine.

Aktivnosti

Mednarodni sestanek – Kick off meeting v Lodžu na Poljskem. 4. -5. november 2019  

Med projektnim sestankom je vsak partner predstavil svojo organizacijo. Razpravljali smo o nadaljnjem poteku aktivnostih in nalogah, ki jih moramo skupaj izvesti v času izvajanja projekta. Razpravljali smo tudi o terminskem poteku mobilnosti ter načinih za razširjanje in vrednotenja projektnih rezultatov.

Transnational project meeting in Opava, checz Republic , February 11. – 12. 2020

Checz partner hosted the 2nd TPM in Opava. We observed examples of good practices (Piggy Bank – education about personal finances and how deprivileged youths can start independent life. We also shared the results of the preliminary analysis about educational courses on the topic of home economics.

 

Mednarodni sestanek – v Mariboru 22.junija 2021

Transnational project meeting in Murcia in Spain on 19.of October 2021

LTTA in Murcia, Spain from 20.-23. of October 2021

Workshop on how to run a household

More To Explore

CARE

CARE: Pobuda za ozaveščanje o socialni smrti            Projekt št:  2023-2-LV01-KA210-ADU-000176412 Code:      Trajanje: 1: 1.04.2024 – 31.3.2026  Koordinator: Latvijas Darba aizsardzības speciālistu

Green Edu-trips

Green Edu-trips             KA210-ADU – Small-scale partnerships in adult education Agreement:  No: 2023-1-ES01-KA210-ADU-000151197   Code:  Duration: 01.03.2023 to 30.06.2024   Coordinator: Neotalentway S.L.   

Have some questions?