16 junija, 2024

Društvo za izobraževanje in socialni razvoj

Krožno podjetništvo za brezposelne ženske       

KA210-ADU – Partnerstva manjšega obsega v izobraževanju odraslih

Agreement:  No. 2022-1-ES01-KA210-ADU-000083018

Code: 

Trajanje: 01.09.2022 do 28.02.2024

Koordinator: Neotalentway S.L. (Španija)

Partnerj: 
 
Cilji projekta: 
  • Glavni cilj projekta je razviti vodnik dobrih praks iz sveta podjetništva in inovacij, ki bo ljudem, ki želijo vstopiti v svet dela, pomagal pri ustanovitvi lastnega podjetja v skladu z načeli logiki krožnega gospodarstva. Na enak način, kot je to pomembno za odgovorno rabo virov v našem vsakdanjem življenju in pri delovanju podjetja na okolju prijazen način, je zelo pomembno tudi za način dela.

  • Projekt je sestavljen iz treh glavnih dejavnosti.

    – A1: Izhodiščna ocena (za oceno trenutnega znanja ciljne skupine o načelih krožnega gospodarstva, ki se izvajajo na delovnem mestu; v okviru te dejavnosti sta vključena oblikovanje in razvoj izhodiščne ocene ter njen prevod v jezik države partnerjev).
    – A2: Zbiranje podatkov in razvoj Vodnika po dobrih praksah (v skladu z zasnovo in koraki priprave Vodnika po dobrih praksah.
    – A3 Končna ocena in razširjanje rezultatov.

Aktivnost

Prvi Mednarodni projektni sestanek v Mariboru, Slovenija, dne 24. 4. 2023.  
Drugi mednarodni projektni sestanke v Granadi, Španija, dne 15.9.2023.  

Newsletter C-EN

2nd Newsletter C-EN

More To Explore

CARE

CARE: Pobuda za ozaveščanje o socialni smrti            Projekt št:  2023-2-LV01-KA210-ADU-000176412 Code:      Trajanje: 1: 1.04.2024 – 31.3.2026  Koordinator: Latvijas Darba aizsardzības speciālistu

Green Edu-trips

Green Edu-trips             KA210-ADU – Small-scale partnerships in adult education Agreement:  No: 2023-1-ES01-KA210-ADU-000151197   Code:  Duration: 01.03.2023 to 30.06.2024   Coordinator: Neotalentway S.L.   

Have some questions?