16 junija, 2024

Društvo za izobraževanje in socialni razvoj

CARE: Pobuda za ozaveščanje o socialni smrti           

Projekt št:  2023-2-LV01-KA210-ADU-000176412

Code:     

Trajanje: 1: 1.04.2024 – 31.3.2026 

Koordinator: Latvijas Darba aizsardzības speciālistu asociacija (Latvia) 

Projektni partnerji: 
 
 • STRATEGIC OMNIA RESEARCH AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT LTD (Cyprus)
 • Društvo za izobraževanje in socialni razvoj (Slovenia)

  O projektu: 

  Socialno smrt lahko opišemo kot »stanje, ko ljudje nimajo več možnosti aktivno delovati v svojih družbenih vlogah in veljajo za mrtve, čeprav so telesno živi; takšni ljudje, zaradi pritiska različnih okoliščin, izgubijo občutek pripadnosti skupini, kulturi ali kraju«.
  Socialna smrt je pomemben pojav, ki ga je potrebno obravnavati iz vidika različnih družbenih ved, še posebej pa v izobraževanju, saj je splošno znano, da izobraževanje spodbuja napredek v družbi.
Cilji projekta:  
 
  Splošni cilj projekta je povečati zaupanje in kohezijo v družbi, s poudarkom na pomenu tega, da izobraževalci in delodajalci prevzamejo svoj del odgovornosti za doseganje kazalnikov, ki ogrožajo pričakovano produktivno poklicno pot odraslih udeležencev izobraževanja in njihova prizadevanja za vključevanje v skupnost.
Rezultati projekta:  

 

  • 1. Baseline Mapping Report establishing a baseline level of Social Death awareness in partner countries; 
  • 2. OER Digital Guide “Social Isolation Schema: pattern explication” – a broad pervasive theme and pattern explanation for prevention purposes;
  • 3. Social Death Awareness Campaign that promotes Social Death awareness and its influence on learning and working environment;
        4. Social Death Awareness Follow-up Report to infer the progress made in promoting the Social Death Awareness campaign.

Aktivnosti

Mednarodni projektni sestanek na Cipru 23. in 25. aprila 2024

More To Explore

CARE

CARE: Pobuda za ozaveščanje o socialni smrti            Projekt št:  2023-2-LV01-KA210-ADU-000176412 Code:      Trajanje: 1: 1.04.2024 – 31.3.2026  Koordinator: Latvijas Darba aizsardzības speciālistu

Green Edu-trips

Green Edu-trips             KA210-ADU – Small-scale partnerships in adult education Agreement:  No: 2023-1-ES01-KA210-ADU-000151197   Code:  Duration: 01.03.2023 to 30.06.2024   Coordinator: Neotalentway S.L.   

Have some questions?