16 junija, 2024

Društvo za izobraževanje in socialni razvoj

creICTivity

Erasmus + KA227 Razvoj spretnosti in vključevanje skozi ustvarjalnost in umetnost

Akronim projekta:  creICTivity  

Številka pogodbe:  2020-1-SI01-KA227-ADU-093635 

Trajanje projekta:  24 months, start date: 1. 3. 2021 

Koordinator projekta:  Društvo za izobraževanje in socialni razvoj, Slovenia

Projektni partnerji:
Namen projekta:
  • Cilj projekta creICTivity je okrepiti sposobnost izobraževalcev odraslih in sektorja za uporabo kreativnosti v procesu učenja s ciljem povečanja učinkovitosti IKT učenja in posledično (praktične) kreativnosti učečih se – ranljivih odraslih s šibkimi IKT veščinami. Zato bomo natančno preučili koncept kreativnosti in njeno uporabo v izobraževanju (odraslih), kakor tudi učne potrebe odraslih s šibkimi IKT veščinami. To nam bo pomagalo razviti učni pristop in metodologijo, ki bo kreativnost združevala z učnimi porebami odraslih s šibkimi IKT veščinami.
make a mark as Good practice examples

Aktivnosti

28. Aprila 2021 smo imeli 1 virtualni Kick-off meeting
Mednarodni projektni sestanek v Unni, Nemčiji dne, 27.in 28. septembra 2021
3. Transnacionalni projektni sestanek v Lodžu na Poljskem 30.-31.3.2022
LTTA v UNNA; Nemčija
Projektni sestanek v Granadi 29.-1.10.2022
26.-27. januarja TPM v Zagrebu na Hrvaškem
Transnational project meeting in Maribor on 5.6.2023
Multiplikatorski dogodek v Mariboru 28. avgusta. 2023

1nd Newsletter

2nd Newsletter

3nd Newsletter

4nd Newsletter

IO1_creICTivity

IO2_creICTivity

Vodnik za design thinking

More To Explore

CARE

CARE: Pobuda za ozaveščanje o socialni smrti            Projekt št:  2023-2-LV01-KA210-ADU-000176412 Code:      Trajanje: 1: 1.04.2024 – 31.3.2026  Koordinator: Latvijas Darba aizsardzības speciālistu

Green Edu-trips

Green Edu-trips             KA210-ADU – Small-scale partnerships in adult education Agreement:  No: 2023-1-ES01-KA210-ADU-000151197   Code:  Duration: 01.03.2023 to 30.06.2024   Coordinator: Neotalentway S.L.   

Have some questions?