26 septembra, 2023

Društvo za izobraževanje in socialni razvoj

creICTivity

Erasmus + KA227 Razvoj spretnosti in vključevanje skozi ustvarjalnost in umetnost

Akronim projekta:  creICTivity  

Številka pogodbe:  2020-1-SI01-KA227-ADU-093635 

Trajanje projekta:  24 months, start date: 1. 3. 2021 

Koordinator projekta:  Društvo za izobraževanje in socialni razvoj, Slovenia

Projektni partnerji:
Namen projekta:
  • Cilj projekta creICTivity je okrepiti sposobnost izobraževalcev odraslih in sektorja za uporabo kreativnosti v procesu učenja s ciljem povečanja učinkovitosti IKT učenja in posledično (praktične) kreativnosti učečih se – ranljivih odraslih s šibkimi IKT veščinami. Zato bomo natančno preučili koncept kreativnosti in njeno uporabo v izobraževanju (odraslih), kakor tudi učne potrebe odraslih s šibkimi IKT veščinami. To nam bo pomagalo razviti učni pristop in metodologijo, ki bo kreativnost združevala z učnimi porebami odraslih s šibkimi IKT veščinami.
make a mark as Good practice examples

Aktivnosti

28. Aprila 2021 smo imeli 1 virtualni Kick-off meeting
Mednarodni projektni sestanek v Unni, Nemčiji dne, 27.in 28. septembra 2021
3. Transnacionalni projektni sestanek v Lodžu na Poljskem 30.-31.3.2022
LTTA v UNNA; Nemčija
Projektni sestanek v Granadi 29.-1.10.2022
26.-27. januarja TPM v Zagrebu na Hrvaškem
Transnational project meeting in Maribor on 5.6.2023

Newsletter brochure

2nd Newsletter

More To Explore

Emotional Umbrella

Emotional Umbrella            KA210-ADU – Small-scale partnerships in adult education Agreement:  No.: 2022-2-SI01-KA210-ADU-000096414 Code:  Duration: 01.03.2023 to 30.06.2024 Coordinator: Društvo za izobraževanje in

life-education

Veščine za trajnostni način življenja za ranljive ciljne skupine Erasmus + KA204 Strategic partnership for Adult education Exchange of good practices Project acronym: LIFE EDUCATION Code: 2020-204-075997 

Have some questions?

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.