16 junija, 2024

Društvo za izobraževanje in socialni razvoj

Green Edu-trips

Green Edu-trips            

KA210-ADU – Small-scale partnerships in adult education

Agreement:  No: 2023-1-ES01-KA210-ADU-000151197  

Code: 

Duration: 01.03.2023 to 30.06.2024  

Coordinator: Neotalentway S.L.   

Project partners: 
 
     Društvo za izobraževanje in socialni razvoj (Slovenia)
Project goals: 
 
  • Cilj projekta so ustvariti inovativne odprte izobraževalne vire in orodja s pospeševanjem rešitev za zeleno digitalno izobraževanje z izvajanjem trajnostnega sistema algoritmov v izobraževalnih ustanovah, in sicer z naslednjimi specifičnimi cilji: 1. By increasing the ability and motivation of frequent travelling educational organisations and various stakeholders to adopt green travel practices permanently. 2. By teaching and promoting green travel skills also among adult learners.

Aktivnost

1st project meeting in Granada on 6.2.2024  

More To Explore

CARE

CARE: Pobuda za ozaveščanje o socialni smrti            Projekt št:  2023-2-LV01-KA210-ADU-000176412 Code:      Trajanje: 1: 1.04.2024 – 31.3.2026  Koordinator: Latvijas Darba aizsardzības speciālistu

Green Edu-trips

Green Edu-trips             KA210-ADU – Small-scale partnerships in adult education Agreement:  No: 2023-1-ES01-KA210-ADU-000151197   Code:  Duration: 01.03.2023 to 30.06.2024   Coordinator: Neotalentway S.L.   

Have some questions?