16 junija, 2024

Društvo za izobraževanje in socialni razvoj

Dobrodošli na spletni strani društva

Dejavnosti

Neformalno izobraževanje

V okviru različnih projektov izvajamo neformalna izobraževanja za mlade in odrasle s področja trajnosti, podjetništva in temeljnih veščin pismenosti, kritičnega razmišljanja.
Pripravljamo: likovne delavnice, kundalini joga.

Informiranje, šport, kultura in druženje

V okviru društva informiramo naše deležnike o rezultatih naših projektov. Prirejamo informativne in družabne dogodke.

Svetovanje na področju projektnega dela

Mednarodno povezovanje je glavna dejavnost Društva DISORA. Različnim organizacijam svetujemo kako se lahko prijavijo na različne programe in razpise v okviru nacionalnega ali EU financiranja. Svetovanje na področju projektnega dela zajema: iskanje ustreznih razpisov za vašo organizacijo, iskanje primernih partnerjev, mentorstvo pri pripravi in izvajanju projektov, pripravo projektne prijave, …