16 junija, 2024

Društvo za izobraževanje in socialni razvoj

life-education

Veščine za trajnostni način življenja za ranljive ciljne skupine

Erasmus + KA204 Strategic partnership for Adult education Exchange of good practices

Project acronym: LIFE EDUCATION

Code: 2020-204-075997 

Duration: 24 months, start date: 1. 9. 2020

Coordinator: Društvo za izobraževanje in socialni razvoj, Slovenia

Projektni partnerji:
Namen projekta:
  • Tematika veščin za trajnostni način življenja v izobraževanju odraslih ni dovolj prisotna, še posebej glede na njen pomen za posameznike, okolje in ekonomijo. Še posebej lahko tovrstne veščine koristijo različnim ranljivim skupinam prebivalstva, katerih ekonomski, socialni in zdravstveni položaj je slabši. Raziskali in zbrali bomo dobre prakse v državah partnericah in EU, izdelali priročnik za izobraževalce, izvedli usposabljanje za skupine mentorjev, nato bo sledil pilotni preizkus na različnih ranljivih ciljnih skupinah.

Aktivnosti

11.6. 2021 smo izvedli 1. mednarodni sestanek v Mariboru.

2. Mednarodni sestanek v Veroni 14.-15. September 2021

3 rd TPM in Greece on 14.2.2022

4th TPM in Finlad

Tpm in Novi Becej, Serbia 26.7.2022

LTTA 29.-1. September 2022 in Maribor, Slovenia

TPM v Linzu, Avstrija, 2. november 2022

TPM v Mariboru 5.12.2022

More To Explore

CARE

CARE: Pobuda za ozaveščanje o socialni smrti            Projekt št:  2023-2-LV01-KA210-ADU-000176412 Code:      Trajanje: 1: 1.04.2024 – 31.3.2026  Koordinator: Latvijas Darba aizsardzības speciālistu

Green Edu-trips

Green Edu-trips             KA210-ADU – Small-scale partnerships in adult education Agreement:  No: 2023-1-ES01-KA210-ADU-000151197   Code:  Duration: 01.03.2023 to 30.06.2024   Coordinator: Neotalentway S.L.   

Have some questions?