1 decembra, 2022

Društvo za izobraževanje in socialni razvoj

Life education

Veščine za trajnostni način življenja za ranljive ciljne skupine

Erasmus + KA204 Strategic partnership for Adult education Exchange of good practices

Project acronym: LIFE EDUCATION

Code: 2020-204-075997 

Duration: 24 months, start date: 1. 9. 2020

Coordinator: Društvo za izobraževanje in socialni razvoj, Slovenia

Projektni partnerji:
Namen projekta:
  • Tematika veščin za trajnostni način življenja v izobraževanju odraslih ni dovolj prisotna, še posebej glede na njen pomen za posameznike, okolje in ekonomijo. Še posebej lahko tovrstne veščine koristijo različnim ranljivim skupinam prebivalstva, katerih ekonomski, socialni in zdravstveni položaj je slabši. Raziskali in zbrali bomo dobre prakse v državah partnericah in EU, izdelali priročnik za izobraževalce, izvedli usposabljanje za skupine mentorjev, nato bo sledil pilotni preizkus na različnih ranljivih ciljnih skupinah.

Aktivnosti

11.6. 2021 smo izvedli 1. mednarodni sestanek v Mariboru.

2. Mednarodni sestanek v Veroni 14.-15. September 2021

3 rd TPM in Greece on 14.2.2022

4th TPM in Finlad

LTTA 29.-1. September 2022 in Maribor, Slovenia

TPM v Linzu, Avstrija, 2. november 2022

More To Explore

COM-IN

COMmunication INclusion   Erasmus + KA204 Strateška partnerstva na področju izobraževanja odraslih- inovacije Akronim projekta:  COM-IN  Številka pogodbe:  2020-1-PL01-KA204-081670  Trajanje projekta:  27 months, start date:

Numeracy

Numeracy in Practice Erasmus+ KA 220 ADU Acronim: NiP Code: 2021-1-NL01-KA220-ADU-000026292 Duration: 36 months: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024 Coordinator: Stichting Hogeschool Utrecht, Netherlands Project partners: BERUFSFORDERUNGSINSTITUT

Have some questions?

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.