26 septembra, 2023

Društvo za izobraževanje in socialni razvoj

Numeracy in practice

Numeracy in Practice

Erasmus+ KA 220 ADU – cenf.eu

Acronim: NiP

Code: 2021-1-NL01-KA220-ADU-000026292

Duration: 36 months: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024

Coordinator: Stichting Hogeschool Utrecht, Netherlands

Project partners:
Project goals:

Namen projekta je izboljšati kompetence izobraževalcev odraslih na področju poučevanja računanja za odrasle s poudarjanjem pomena računanja v vsakdanjem življenju, razvojem učnih gradiv in zagotavljanjem usposabljanja za izobraževalce odraslih.

 

Activities

Mednarodni tečaj, 11. – 12. oktober 2022, Utrecht, Nizozemska
Mednarodni tečaj 2, 5. in 6. september 2023 – UB Campus Mundet (Barcelona)

More To Explore

Emotional Umbrella

Emotional Umbrella            KA210-ADU – Small-scale partnerships in adult education Agreement:  No.: 2022-2-SI01-KA210-ADU-000096414 Code:  Duration: 01.03.2023 to 30.06.2024 Coordinator: Društvo za izobraževanje in

life-education

Veščine za trajnostni način življenja za ranljive ciljne skupine Erasmus + KA204 Strategic partnership for Adult education Exchange of good practices Project acronym: LIFE EDUCATION Code: 2020-204-075997 

Have some questions?

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.