16 junija, 2024

Društvo za izobraževanje in socialni razvoj

Numeracy in practice

Numeracy in Practice

Erasmus+ KA 220 ADU – cenf.eu

Acronim: NiP

Code: 2021-1-NL01-KA220-ADU-000026292

Duration: 36 months: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024

Coordinator: Stichting Hogeschool Utrecht, Netherlands

Project partners:
Project goals:

Namen projekta je izboljšati kompetence izobraževalcev odraslih na področju poučevanja računanja za odrasle s poudarjanjem pomena računanja v vsakdanjem življenju, razvojem učnih gradiv in zagotavljanjem usposabljanja za izobraževalce odraslih.

 

Activities

Mednarodni tečaj, 11. – 12. oktober 2022, Utrecht, Nizozemska
Mednarodni tečaj 2, 5. in 6. september 2023 – UB Campus Mundet (Barcelona)

More To Explore

CARE

CARE: Pobuda za ozaveščanje o socialni smrti            Projekt št:  2023-2-LV01-KA210-ADU-000176412 Code:      Trajanje: 1: 1.04.2024 – 31.3.2026  Koordinator: Latvijas Darba aizsardzības speciālistu

Green Edu-trips

Green Edu-trips             KA210-ADU – Small-scale partnerships in adult education Agreement:  No: 2023-1-ES01-KA210-ADU-000151197   Code:  Duration: 01.03.2023 to 30.06.2024   Coordinator: Neotalentway S.L.   

Have some questions?