26 marca, 2023

Društvo za izobraževanje in socialni razvoj

Numeracy in practice

Numeracy in Practice

Erasmus+ KA 220 ADU – cenf.eu

Acronim: NiP

Code: 2021-1-NL01-KA220-ADU-000026292

Duration: 36 months: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024

Coordinator: Stichting Hogeschool Utrecht, Netherlands

Project partners:
Project goals:

Namen projekta je izboljšati kompetence izobraževalcev odraslih na področju poučevanja računanja za odrasle s poudarjanjem pomena računanja v vsakdanjem življenju, razvojem učnih gradiv in zagotavljanjem usposabljanja za izobraževalce odraslih.

 

Activities

Mednarodni tečaj, 11. – 12. oktober 2022, Utrecht, Nizozemska

More To Explore

life-education

Veščine za trajnostni način življenja za ranljive ciljne skupine Erasmus + KA204 Strategic partnership for Adult education Exchange of good practices Project acronym: LIFE EDUCATION Code: 2020-204-075997 

COM-IN

COMmunication INclusion   Erasmus + KA204 Strateška partnerstva na področju izobraževanja odraslih- inovacije Akronim projekta:  COM-IN  Številka pogodbe:  2020-1-PL01-KA204-081670  Trajanje projekta:  27 months, start date:

Have some questions?

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.