28 maja, 2024

Društvo za izobraževanje in socialni razvoj

Naši partnerji prihajajo iz naslednjih EU držav:

Avstrija
Bolgarija
Hrvaška
Češka
Francija
Finska
Grčija

Nemčija
Madžarska
Italija
Latvija
Norveška
Portugalska
Poljska

Srbija 
Slovaška
Španija
Švedska
Turčija