29 maja, 2024

Društvo za izobraževanje in socialni razvoj

SoSocial        

Erasmus + KA205 Socializacija ogroženih skupin z izobraževanjem

KLJUČNA DEJAVNOST 2: SODELOVANJE ZA INOVACIJE IN IZMENJAVO DOBRIH PRAKS

Številka sporazuma: No. 2022-2-BG01-KA210-ADU-000095493 

Trajanje: 01.01.2023 do 1.05.2024

Koordinator: Association “Social Support and Information (Bolgaria)

Project partners:
Project goals:
    Projekt je bil zasnovan v skladu s horizontalno prednostno nalogo “Vključevanje in raznolikost na vseh področjih izobraževanja, mladine in športa” in je namenjen spodbujanju socialnega vključevanja z ustvarjanjem priložnosti za usposabljanje, vključno z možnostjo virtualnega in kombiniranega učenja ter zagotavljanjem dostopa ljudem z manj priložnostmi, vključno z invalidi, pripadniki manjšin in migranti ter drugimi ljudmi, ki se soočajo s socialno-ekonomskimi težavami in/ali diskriminacijo. Dejavnosti v projektu imajo za cilj prispevati k uresničevanju prednostnih nalog na področju izobraževanja odraslih, in sicer:
    1) Izboljšanje razpoložljivosti visokokakovostnih in prožnih izobraževalnih možnosti za odrasle – oblikovanje in razvoj prožnih učnih gradiv prilagojenih učnim potrebam odraslih iz rizičnih skupin v skupnosti (vključno z invalidi, osebami, ki zapuščajo institucionalno varstvo, pripadniki manjšin, migranti in drugimi), z razvojem možnosti usposabljanja, vključno z uvajanjem virtualnega in kombiniranega učenja.
    2) Ustvarjanje poti za povečanje spretnosti, izboljšanje dostopnosti in širjenje izobraževanja odraslih – dejavnosti so namenjene novim priložnostim za izobraževanje odraslih, vključno z nizkokvalificiranimi, invalidi in drugimi. Uvajanje novih metod poučevanja, tolmačenja, digitalnih vsebin in predstavitve gradiv, katerih cilj je povečati znanje in spretnosti. Učna področja, ki so povezana s ključnimi kompetencami (“Learning skills”) in življenjskimi spretnostmi, bi ustrezala ciljnim potrebam.

Aktivnosti

Prvi mednarodni projektni sestanek v mestu Veliko Trnovo v Bolgariji 6. aprila 2023

Učenje učenja moduli

More To Explore

CARE

CARE: Pobuda za ozaveščanje o socialni smrti            Projekt št:  2023-2-LV01-KA210-ADU-000176412 Code:      Trajanje: 1: 1.04.2024 – 31.3.2026  Koordinator: Latvijas Darba aizsardzības speciālistu

Green Edu-trips

Green Edu-trips             KA210-ADU – Small-scale partnerships in adult education Agreement:  No: 2023-1-ES01-KA210-ADU-000151197   Code:  Duration: 01.03.2023 to 30.06.2024   Coordinator: Neotalentway S.L.   

Have some questions?